Poor Http vs. Apache Benchmark

Po dokončení další verze (Apache compatible) Poor Http serveru, jsem chtěl zjistit, jak je na tom server s výkonem ve skutečnosti. Vyslal jsem ho tedy s malou podporou Lighttpd do boje se serverem Apache (2.2.16) a mod_pythonem (3.3.1).

Testovací prostředí

Testovacím serverem mě byl můj netbook Compaq s procesorem Intel Atom N270 1.60 GHz, 2GB RAM, vypnutý swap. Operační systém je Linux Debian Squeeze updatovaný k datu 30. 7. 2010. Testy byly spuštěny z jiného stroje přes zabezpečenou (WEP 40) WLAN v Ad-Hoc režimu. Dotazy byly prováděny na host name, nicméně záznam byl uložen v tabulce /etc/hosts. Úzkým hrdlem testování byla evidentně síť, která vše dost brzdila.

Každý test byl spuštěn přibližně 60 vteřin. Občas jsem si všiml velmi zvláštního jevu u serveru Apache, kdy docházelo k nevyřízení požadavků. Tzn., server začal vracet status 500 a v logu se objevovali nesmyslné chyby typu: NameError: name ‚dispatch_table‘ is not defined. Do testu je pak započítán pouze čas správně vyřízených požadavků. Oba servery byly spuštěny v „produkčním” módu, tedy s vypnutým python debugem a zapnutou optimalizací. Server Apache dostal v průběhu testů nějaký ten čas na rozjezd (občas mu trvalo, než začal odpovídat relevantně rychle. Test byl tedy po „rozjetí” ukončen a znovu spuštěn.

Konfigurace serverů

httpd.conf:
# keepalive is off by default
Timeout 300
KeepAlive Off
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15

# use client-supplied SERVER_NAME
UseCanonicalName Off

# do not lookup hostnames
HostnameLookups Off


StartServers 10
MinSpareServers 10
MaxSpareServers 10
MaxClients 220
MaxRequestsPerChild 2000


PythonOptimize On

# document root directory

SetHandler mod_python
PythonHandler /srv/poorpublisher/poorpublisher/poorpublisher.py
PythonDebug Off
PythonAutoReload Off
PythonPath "['/srv/poorpublisher/poorpublisher','/srv/test/app'] + sys.path"

Order allow,deny
Allow from all


SetHandler default-handler


lighttpd.conf:
server.modules   += ( "mod_proxy" )
$HTTP["host"] == "test.dev" {
proxy.server = ( "" => ( ( "host" => "127.0.1.1",
"port" => "8081") ) )
# ( "host" => "127.0.1.1",
# "port" => "8181") ) )
}
poorhttp.ini:
# server type could be: single, forking or threading
# default = Single
type = forking

# exception traceback to html pages
# default False
# debug = True

# auto reloading modules when they are changed
# default False
# autoreload = True

Testovaná aplikace

Testována byla metoda / tedy funkce light. Funkci heavy jsem testoval také, a výsledky byly obdobně rozdílné.

dispatch_table.py:
import re
import http

from light import light
from heavy import heavy

init = False
re_mail = None

def setreq(req):
global re_mail
global init

if not init:
re_mail = re.compile("^[a-z0-9\-_\.]+@[a-z0-9\-_\.]+$")

req.log_error('Reinicalizace ...')
init = True
#endif

req.re_mail = re_mail
#enddef

handlers = {
'/' : (http.METHOD_GET, light),
'/light' : (http.METHOD_GET, light),
'/heavy' : (http.METHOD_GET, heavy),
}
light.py:
import http
from time import strftime

def light(req):
req.content_type = "text/html"
html = [
"<html>",
" <head>",
" <title>Light version</title>",
" </head>",
" <body>",
" <h1>This is light version of test</h1>",
" <p>Hello robot, this page is light version of html content.",
" If you want to test heavy version, try to get ",
" <a href=\"/heavy\">/heavy</a> version of page with some more",
" code. Today is <code>%s</code> and it's " % strftime("%Y-%m-%d"),
" <code>%s</code> o'clock." % strftime("%H:%M:%S"),
" </p>",
" Thanks for your test ;)",
" </body>",
"</html>",
]
for line in html:
req.write(line + '\n')
return http.DONE
heavy.py:
import http

import sys, os

from time import strftime
from hashlib import md5, sha1

mails = [
"example@example.com",
"mail_test@example.com",
"mail.test@example.com",
"mail-test@example.com",
"mail test@example.com",
"mail0test@example.com",
"mail.test0example.com",
"mail-test-example-com",
"mail.test&example.com",
"mail.test^example.com",
"mail$test@example.com",
"mail.test@example#com",
"mail.test*example.com",
"mail.test(example)com",
"mail[test@example]com",
]

def heavy(req):
req.content_type = "text/html"
html = [
"<html>",
" <head>",
" <title>Heavy version</title>",
" </head>",
" <body>",
" <h1>This is heavy version of test</h1>",
" <p>Hello robot, this page is heavy version of html content.",
" If you want to test light version, try to get ",
" <a href=\"/light\">/light</a> version of page with some more",
" code. Today is <code>%s</code> and it's" % strftime("%Y-%m-%d"),
" <code>%s</code> o'clock." % strftime("%H:%M:%S"),
" </p>",
]
for line in html:
req.write(line + '\n')

req.write(" <h2>Mail test:</h2>")
for mail in mails:
req.write(" <code>%s - %s</code><br>" \
% (mail, "ok" if req.re_mail.match(mail) else "fail"))

html = [
" <p>Python version: %s; System name: %s" % (sys.version, os.name),
" md5: %s, sha1: %s</p>" % \
(md5(strftime("%H:%M:%S")).hexdigest(),
sha1(strftime("%H:%M:%S")).hexdigest()),
" <pre>%s</pre>" % sys.copyright,
" Thanks for your test ;)",
" </body>",
"</html>",
]
for line in html:
req.write(line + '\n')
return http.DONE

Sériový test

První série testů prováděla sériové dotazování. V jednom procesu byly cyklicky generovány dotazy na server, po obsloužení jednoho požadavku serveru byl odeslán další. Tomuto testu tedy říkám sériový test. Měřeny byly zejména časy odpovědí (ans t) a časy kompletních stránek (res t). V tabulce jsou dále uvedeny ans/s a res/s, což odpovídá teoretickému počtu odpovědí/stránek za vteřinu. Skutečný průměr počítaný z celkového počtu odpovědí a času testu je real/s. Ten by měl být vždy menší, neboť ans t a res t jsou měřeny jako čas od spojení socketu do přijmutí 15ti znaků, resp. do stažení celé stránky. Režie zpracování výsledků je započítána až do real/s.


ans/sres/sreal/sans tres t
Single183,02110,8580,490,00540,0090
Forking59,8849,1640,260,01660,0203
Threading154,93103,3576,140,00640,0096
Apache prefork184,60137,5781,010,00540,0072
Lighttpd + Single79,4177,5257,910,01250,0128
Lighttpd + 2 x Single77,0374,3056,210,01290,0134

Sloupečky v grafu mají stejné pořadí jako v tabulce (ans/s, res/s, real/s - serial test a ans t, res t - serial time).

^ větší znamená lepší


v menší znamená lepšíParalelní test

Druhá série testů byla prováděna stejnou aplikací, i měření bylo totožné, jen požadavky nebyly odesílány postupně, ale najednou 100 dotazů každou sekundu. Dotazy byly odeslány paralelně pomocí threadů, každý dotaz byl pak zpracován zvlášť. Všechny hodnoty jsou měřené stejně jako v případě sériového testu, hodnota real/s je tedy počet všech stažených stránek za dobu testu. Test ve skutečnosti netrval vždy 60 sekund, protože některé konfigurace způsobovali zahlcení testovací aplikace. hranice pro ukončení serveru bylo 600 nezpracovaných threadů. Tuto hranici dosáhly konfigurace Single, Threading a Lighttpd    + Single.


ans/sreq/spreq/sans treq t
Single9,148,8082,950,10930,1135
Forking5,124,8460,760,19500,2065
Threading6,215,8958,800,16080,1696
Apache prefork4,964,8570,790,20140,2060
Lighttpd + Single0,640,6479,501,55101,5514
Lighttpd + 2 x Single2,882,8792,040,34710,3475

Sloupečky v grafu mají stejné pořadí jako v tabulce (ans/s, res/s, real/s - serial test a  ans t, res t - serial time).

^ větší znamená lepší


v menší znamená lepšíPaměťové nároky

Měření paměťových nároků je velmi obtížný proces. V první řadě se mi nepodařilo rozumě odchytit množství pracujících procesů. Forkování procesů se často děje metodou write-on-change a tato skutečnost není do tabulek nijak promítnuta. Nakonec je tabulka počítána pro 4 procesy Apache a Poor Http v režimu Forking, kdy právě 4 procesy Apache žijí v systému. Dále je třeba brát v úvahu, že Apache procesy (alespoň některé) běží v systému vždy, i když je klid. Všechny konfigurace, byť jsou v tabulce uvedeny 4 procesy, byly nejdříve zatíženy 10ti a následně 100kou paralelních dotazů. Růst paměti nebyl u žádného ze sledovaných serverů lineární, spíše se zvedla náročnost o max. pár stovek bytů.

Paměť byla měřena příkazem: ps axo ppid,size,vsize,cmd | grep SLUZBA. V případě serveru Apache jsem z grafu schválně vyjmul hodnotu 4 x size, hodnota je příliš vysoká a ztrácí se pak porovnání ostatních konfigurací.


sizevsize4 x size
Lighttpd9526 196952
Poor Http Single4 16010 4404 160
Lighttpd + 4 x Single5 11216 63617 592
Poor Http Forking4 19610 47641 960
Poor Http Threading38 00844 28838 008
Apache228 832237 156*917 344
Sloupečky v grafu mají stejné pořadí jako v tabulce (size, vsize, 4 x size).
* Číslo je vypočítáno jako 4*size + parent process size

v menší znamená lepšíZávěrem

Každé opakování testu vede k malinko jiným výsledkům, proto jsem test prováděl po sobě, tak, aby nálada testovacího systému ovlivnila měření co nejméně. Co se vývoje aplikací týče, Poor Http má daleko lepší autoreloading modulů, resp. skutečně reloaduje každý modul, pokud je tak nastaven. Je ale důležité, že Single mód je tzv. blokující, a v případě zdržení jednoho requestu se server zablokuje (nastane deadlock). Tento nešvar je možné částečně odstranit použitím nějaké proxy před serverem. Lighttpd navíc disponuje tzv. load-balancing konfigurací, kdy je možno zátěž rozložit mezi několik serverů, což je případ právě Lighttpd + 2 x Single. Tak či tak, Poor Http si proti Apache nestojí vůbec špatně, i když je znatelně méně výkonnější, pro menší projekty, vývoj a pro místa s menší RAM je rozhodně vhodný, neztratí se ale i v jiném náročnějším prostředí.
Author:

Discussion

Casinos Near Me, Free Spins Casino, No Deposit Bonus Casino.
We'll now take a look at how Super Slots does across a variety of performance metrics. <a href=https://largetrue.org/most-read/39592-kak_da_pechelim_onlajn_poker>има ли хазарт в дестине Флорида</a> Entertaining players all over the world for more than ten years, Slotastic has hundreds of slots and table games from Realtime Gaming. <a href=https://largetrue.org/most-read/13634-concertos_no_casino_da_povoa_de_varzim_koja>petit казино авеню генерал серия</a> Try playing a few rounds of live Roulette or live Blackjack at the top NetEnt Casinos while you're on the bus home or on a break. <a href=https://largetrue.org/most-read/35045-predelna_moschnost_slotove>как да отключите хазартни игри из цялата страна</a> Almost immediately, the Michigan site became PokerStars’ most-trafficked US site.
Bonus Code - 851e86a930ac5844811e8a426f31c2e3
ZAYN – Icarus Falls Test Great Music
<FREE>zip] Full ZAYN – Icarus Falls Album <Full>Download] 2019
ZAYN – Icarus Falls Great Music


You listen in: http://bit.ly/2AIQ2LRZAYN – Icarus Falls
Album Full# Download ZAYN – Icarus Falls 2019 Working Zip
<Mp> @Zip\ Telecharger ZAYN – Icarus Falls Album Gratuit
Viruses cercariae fortnight curable progesterone, tone.
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Sodium storage toddlers sinus, categorize, twin.
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Notching peritoneum transfusion; insect tattooed infiltrated challenge.
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Will clot, disruptive, agree, long-stemmed hunt pessimism.
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> hyq.akpp.zeropage.cz.bgy.bx http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Failure late spreads snuffbox incorrect.
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin Without Prescription</a> bpc.rbig.zeropage.cz.ghn.rc http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Actual information about medicament.
Medicament information. Drug Class. <a href="https://prednisone4u.top">get cheap prednisone without dr prescription</a> in the USA. Some trends of drugs. Read here.
<a href=http://bluesnow.jpn.org/blue/takumi/?date=20060119#c01>Everything what you want to know about drugs.</a> <a href=https://onlinedietist.se/medelhavskyckling-med-rostad-paprika-kryddig-tomatsas-och-rostad-potatis?page=3#comment-158339>Some what you want to know about drugs.</a> <a href=https://www.funinchiryo-debut.com/column/18618/>Best news about pills.</a> 59a0c85
Your comment:

© 2023 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter