Poor Http / Publisher: metody aplikace

V minulém článku jsem se věnoval rozdělení a popsání aplikačních metod. V tomto článku pak ukážu jak takové metody mohou vypadat pod pokličkou. Použiji jazyk python a rozhraní webového serveru Poor Http, které je kompatibilní s modulem serveru Apache, mod_python pomocí nadstavby Poor Publisher.

Metoda lomítko - homepage

O deklaraci dostupných metod, resp. přiřazení handlerů se stará soubor dispatch_table.py popsaný ve starším článku. Parametr obslužné funkce (handleru) je objekt Request. Ten je popsán v dokumentaci mod_pythonu nebo v dokumentaci poor_http. Poor Http se snaží být kompatibilní a tak případné chybějící metody a vlastnosti objektu budou na podněty uživatelů doplněny. Funkce obsluhující požadavek má tyto tři základní úkoly:

  • Nastavit hlavičky a správný content_type. V hlavičkách se skrývá celá řada užitečných informací, které zpracovává klient, tedy browser. Ty nejčastěji používané jsou například cookie, pomocí něž se identifikuje přihlášení uživatele. Mohou zde být například i další speciální hodnoty, informace pro proxy servery atd.
  • Vygenerovat datový obsah, který je společně s odpovědí vrácen http klientu (browseru). V případě ui metod to budou zejména html stránky, doplněné o data z databází atd. Tento výstup je možné provést různými způsoby, nejčastěji to bude ale pomocí metody write, která se volá obdobně jako metoda write objektu File. Data ja možné posílat jak binární, tak textová. Před tím než se začnou zapisovat data, je důležité nastavit právě hlavičku a správný content_type, poté, to již nebude možné.
  • Vrátit správnou návratovou hodnotu, případně skončit svojí činnost vyvoláním správné výjimky. Funkce by měla vracet hodnotu http.DONE, případně http.OK. Server Apache ještě tyto dvě metody rozeznává a v případě http.OK, resp apache.OK je možné, že výstup bude dále zpracován. Funkci je možné korektně ukončit pomocí výjimky SERVER_RETURN s parametrem http statusu. Díky tomu je možné vyvolat korektní http chybu a o nic dalšího se nestarat. Ve všech ostatních případech dojde k neočekávanému chování, které bude ukončeno chybou 500 Internal Server Error.

def light(req):
   if False:
       # k toto chybe nastesti nikdy nedojde
       raise SERVER_RETURN, http.HTTP_NOT_ACCEPTABLE

   req.content_type = "text/html" # nastavi content_type
   req.headers_out.add("X-My-Info", "Moje vlastni hlavicka") # nastavi hlavicku

   html = [
       "<html>",
       "  <head>",
       "    <title>Jednoduchy priklad</title>",
       "  </head>",
       "  <body>",
       "     <h1>Toto je jednoduchy priklad metody lomitko</h1>",
       "     <p>Ahoj, tato stranka obsahuje velmi jednoduchy html kod.",
       "     Dnes je <code>%s</code> a je " % strftime("%Y-%m-%d"),
       "       <code>%s</code>." % strftime("%H:%M:%S"),
       "     </p>",
       "     Dekujeme za navstevu.",
       "   </body>",
       "</html>",
   ]
   for line in html:
       req.write(line + '\n')     # vystup html kodu
   return http.DONE               # korektni ukonceni

Error handler

Obdobně jako lze definovat funkci, která se postará o obsluhu metody aplikace, lze definovat i funkci, která se stará o obsluhu http chyby, resp. http statusu jiného než 200 Ok. Rozdíl je především v tom, že taková funkce má navíc za úkol nastavit správný http kód, na který bude browser správně reagovat.

def forbidden(req):
   content = \
       "<html>\n"\
       "  <head>\n"\
       "    <title>403 - Pristup odepren</title>\n"\
       "    <style>\n"\
       "      body {width: 80%%; margin: auto; padding-top: 30px;}\n"\
       "      h1 {text-align: center; color: #ff0000;}\n"\
       "      p {text-indent: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;}\n"\
       "    </style>\n"\
       "  <head>\n" \
       "  <body>\n"\
       "    <h1>403 - Pristup odepren</h1>\n"\
       "    <p>Nemate prava k pristupu k <code>%s</code> na tomto serveru.</p>\n"\
       "  </body>\n"\
       "</html>" % req.uri       

   req.content_type = "text/html"            # nastavi content type
   req.status = HTTP_FORBIDDEN             # nastavi status kod
   req.write(content)
   return DONE

Datový vstup

Každá z metod aplikací samozřejmě může zpracovávat uživatelský vstup, a to odeslaný jak GET tak POST formou. O ten se v jazyku python stará třída FieldStorage. Poor Http resp. Poor Publisher tuto třídu sjednocuje a tak je její použití shodné. Stačí tuto třídu vytvořit s příslušnými parametry a volat patřičné metody. Jedna ze základních se jmenuje getfirst a Poor Api ji rozšiřuje o funkci, která je volána nad získanou metodou.

    form = FieldStorage(req, keep_blank_values = True)
   nick = form.getfirst(‚nick‘, ‚anonym‘, str)
   message = form.getfirst(‚message‘, ‚‘, str)
   age = form.getfirst(‚age‘, 0, int)

Toho může být využito například při získávání číselné hodnoty, nebo získání správného typu stringu (Apache vrací string ve vlastní třídě, to pak může působit problémy).

Příště

V dalším článku věnovaném webové službě napsané v jazyku python ukážu jak naprogramovat tzv. sezení. To budeme vytvářet pomocí samonosné cookie, která je v Poor Api definovaná třídou PoorSession.
Author:

Discussion

Your comment:

© 2019 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter