PoorHttp: PoorWSGI vydán, co dál ?

Po pěti letech jsem vydal jednu z částí původního balíku PoorHttp, PoorWSGI. Jde o lehký WSGI konektor, který řeší obsluhu url a základní práci s požadavkem. Za dobu pěti let se velmi změnil, i když záměr zůstal stejný. Co bude dál ?


Release PoorWSGI je připraven k vydání

V tomto blog postu se pokusím zodpovědět na dvě nejdůležitější otázky, které si laskavý čtenář pythonista položí. Co to je PoorWSGI a proč jsem ho vůbec psal. Tedy do toho.

Jinja24Doc

V poslední době jsem se věnoval přepisu Poor WSGI, rozhraní mezi WSGI serverem a aplikací. Současně s tím, jsem se zabýval možností tvorby stránky zároveň s dokumentací. Nalezené projekty mě nevyhovovali, tak jsem došel k závěru napsat vlastní řešení.

Poor WSGI modernizován

Pomalu se chystám vydat novou verzi Poor WSGI. Co mě k tomu vedlo a v jakém stavu projekt je a co s ním bude dál se pokusím rozebrat zde.

Proč je route dekorátor špatný, a proč ho implementuji do PoorWsgi

Tento článek je o pythonu a o wsgi frameworcích, resp. o jedné moc krásné, ale velmi zrádné metodě přiřazování webových cest v adresním řádku k obslužným funkcím či metodám. Proč je to tak špatné a zrádné a proč to tedy chi implementovat do svého wsgi frameworku se pokusím popsat v tomto blog postu.

© 2019 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter