Poor Http vs. Apache Benchmark

Po dokončení další verze (Apache compatible) Poor Http serveru, jsem chtěl zjistit, jak je na tom server s výkonem ve skutečnosti. Vyslal jsem ho tedy s malou podporou Lighttpd do boje se serverem Apache (2.2.16) a mod_pythonem (3.3.1).

Zavřete oči, odcházím

A tak se stalo že i já opouštím loď PHP a nastupuji do letadla Python. Co mě k tomuto vede, a co to znamená pro mé webové IT okolí, které sleduje moje PHP projekty, se pokusím vysvětlit v tomto blog-postu.

Tři způsoby jak provozovat Python s Lighttpd

Když sem začal přemýšlet o výměně PHP za Python, narazil sem na základní problém, a to jak dotyčnou Python webovku vlastně provozovat a tím pádem jí i psát. Nabízí se v podstatě několik možností, mod_python, CGI, FastCGI a aplikační server. O vybraných možnostech budu psát v následujícím blog-postu, ale o mod_python se jen zmíním.

© 2019 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter