Vlastní gui na webových stránkách

Webové stránky a aplikace zvlášť, často zasahují do uživatelského rozhraní (UI), zvláště pak do toho grafického (GUI). Mění ne jen jeho vzhled, ale i chování. Zda je to přínosné, vhodné a moudré se pokusím vysvětlit v tomto článku.

UI a GUI ?

Nejprve se podívejme co to to UI resp. GUI vlastně je. Uživatelským rozhraním, v případě webu pak tím grafickým nazýváme vše, co umožňuje nám uživatelům ovládat webovou stránku, webovou aplikaci. Jednoduše řečeno, jsou to všechny ovládací prvky stránky: formuláře, tlačítka, ikonky, odkazy, kurzory myší, scrollbary, různá jiná hejbátka a táhýlka, kterými za pomocí myší, klávesnice, případně jiného zařízení ovládáme stránku.

Na webových stránkách pak můžeme najít takovéto prvky dvojího druhu, systémové a vlastní. Těmi systémovými myslím takové, které v systému, resp. v prohlížeči sami existují a jsou definované prostřednictvím příslušné verze html. Ty vlastní jsou pak takové, které si autor stránek / aplikace musí sám vytvořit např. za pomocí javascriptu a to proto, že pro ně neexistuje odpovídající tag v příslušné html verzi (například kalendář, třístavový checkbox, atd.).

Možnost volby

To co mnohé tvůrce webových stránek a zejména pak grafiky štve, je, že systémové ovládací prvky nezapadají do jejich grafického návrhu stránky  či aplikace. Dokonce i některé webové prohlížeče vykreslují jednotlivé prvky různým způsobem, například vstupní pole pro výběr souboru. A tak se html kodéři všemi možnými metodami pokoušejí změnit vše, co jen jde. Některé prvky jsou relativně snadno stylovatelné, jiné hůře a u některých to prostě nejde. Podívejme se tedy teď na několik pohledů pro a proti používání vlastních grafických prvků, nebo alespoň vlastního vzhledu těchto ovládacích prvků.

Proč ano

Prvním a tím nejdůležitějším důvodem proč definovat vlastní vzhled těchto prvků, je visuální dojem stránky. Grafické prostředí na počítači může vypadat opravdu různě, dokonce i samotné webové prohlížeče jdou různě „skinovat”. Takže vzhled, barva i velikost standardně vykreslených prvků může vypadat opravdu všelijak.

[akceptování vzhledu prohlížeče a vlastní ovládací prvky]
phpmyadmin nestyluje nijak zvlast inputy    babybox.cz - implementuje vlastní scrollbar a velmi atypické menu

Jsou sice případy kdy to nevadí, ba dokonce je v pořádku, že tomu tak je, ale pak jsou také případy, kdy je vzhled velmi důležitý. Například různé grafické, mediální, herní či jinak umělecké stránky a aplikace. Kdyby se na takových to stránkách objevily ovládací prvky zcela jiných barev rozměrů a obecně vzhledu, umělecký dojem by značně utrpěl, což je trochu problém pokud je to jeden ze základů dotyčné stránky.

Druhým důvodem proč tvořit vlastní ovládací prvky je jejich neexistence, nebo nedostatečná funkcionalita. V případě některých si ani neuvědomíme, že jde o ovládací prvky. Vedle scrollbarů, které ovládají cokoli jiného, jen ne scrollování, to jsou kalendáře, různé stavové prvky, ikony, kurzory myší, kroutítka a táhýlka. Tradičním atypickým prvkem je například trojúhelník obehnaný kružnicí, kterým se vybírají barvy. Mnoho takových prvků nově najdete v html5 specifikaci, ale ta bohužel není stále rozšířená a tak tvůrci sahají po javascriptovksých náhradách. Navíc nové prvky se buď běžným stylům zcela vymykají, nebo pro ně neexistuje dostatečně jednotný tvar (např. kalendář).

V neposlední řadě důvodů proč tvořit něco vlastního, nebo to alespoň ostylovat dle grafické podoby je paradoxně zachování systémového vzhledu. Některé aplikace mají svůj typický vzhled, např Microsoft Outlook (r). Ten má samozřejmě svoje typické uživatelské rozhraní a tak i webová verze vypadá co nejvíce totožně. To proto, aby se uživatel v prostředí co nejvíce orientoval a práce mu připadala pokud možno stejná jako v klasické verzi.

Proč ne

Důvodů proč ne, již není tolik a vlastně jsou zaměřené právě na okrajové skupiny uživatelů, tedy mima cílených aplikací samozřejmě. Nemalá skupina uživatelů internetu má nějaký hendikep. Ten nejzásadnější v našem případě je samozřejmě zrakový. On člověk ani nemusí být nějak postižený, stačí aby mu už vlivem věku nesloužily oči. A tak mnozí takoví uživatelé, pokud ještě alespoň něco vidí, se snaží přizpůsobit si vzhled svého gui tak, aby se s ním dobře pracovalo.

Teď myslím změnu velikosti písma, kontrastu, nebo obecně barev. Mimochodem, poměrně slušná část populace je barvoslepá (u mužů to je téměř 8%). To není malé číslo a nikdo z nás by o takovém člověku nemluvil jako o postiženém. Tito lidé normálně žijí v našem světě a v mnoha ohledech jim jejich zraková vada vůbec nevadí. Tak či onak, existuje celkem velké procento lidí, jenž si své grafické uživatelské rozhraní počítače přizpůsobí. Tento fakt ale některé stránky / aplikace zcela ignorují a takový člověk může mít velké problémy.

[zobrazení v šedé: akceptování velikosti písma v prohlížeči a neakceptování]
Zeropage.cz - vetší nastavené písmo již může způsobit rozhození designu     T-mobile.cz - zcela ignoruje vlastni nastavení písma

Tvůrce webu a designu by se k takové věci měl postavit čelem. Buď zapomenout na všechny možné nestandardní prvky, a omezit se jen na ty standardní a přítomné ve všech browserech. Počítat s tím že uživatelé si sami budou měnit velikost písma a očekávají že stránky na to budou reagovat. Nebo prostě vytvoří navíc ještě takovou verzi, která alespoň na informace nebude chudší, ale zároveň bude vypadat přesně tak, aby ji uživatel mohl bez problémů vnímat.

Ovšem důvodů je samozřejmě více. Zastavme se u Běžných Frantů Uživatelů, zkráceně BFU. Takový Franta má doma počítač, ono dneska má počítač kde kdo, ten mu nainstaloval jeho syn a společně vybrali nějaký pěkný vzhled GUI. A Franta se naučil pracovat s různými programy a nedělá mu žádně větší problémy ovládat libovolnou aplikaci, kterou má na svém počítači nainstalovanou. Ale teď do naší představy vleze moc pěkná aplikace na publikování fotek. Náš Franta fotí, a dokonce si i fotky sám retušuje a teď je tedy chce vystavit na internet. Aplikace která mu to umožní a kterou mu poradil syn, jakožto tu nejlepší co může být má však pro Frantu jednu zásadní vadu. Má vlastní gui. Pro našeho Frantu je peklo tuto aplikaci ovládat, protože vždy dlouho hledá ovládací prvky, které vypadají úplně jinak.

Laskavý čtenář by mohl namítnout, že Franta má smůlu a pokud není blbec, tak si přeci zvykne. Ano, našeho Frantu opravdu necháme časem si aplikaci osvojit a zvyknout si na ní. Ale co jiný Franta, který to nezvládne. Takového laskavého čtenáře tedy odkáži na řadu nejrůznějších zážitků a zkušeností nás všech, kteří se trpělivě pokouší naučit naše rodiče, prarodiče a jiné Franty pracovat s mobilním telefonem, televizí, nebo i mikrovlnou troubou. Problém totiž je, že webová stránka resp. aplikace, i když je dělaná pro tzv. masu, nikdy nebude mít sama vlastní vzhled, který bude stejný na všech verzích všech systémech. Leda by vlastní vzhled vůbec neměla, což může být dost těžké, ne-li nemožné.

A poslední důvod, který zmíním, a který by měl stát u rozhodování se pro použití vlastního vzhledu je cílené zařízení. Různé prohlížeče toho různě umí. To teď myslím zcela vážně, protože prohlížeč, je dnes v mobilech, v televizích, v herních konzolích, vlastně za prohlížeč můžeme svým způsobem považovat i indexovacího robota. Těmto všem můžeme postavit překážku v podobě nějakého úžasného javascriptovského tlačítka, nebo menu, díky kterému se nikam nedostane.

A co dál ?

Dnešní díl ze seriálu o javascriptu byl velmi teoretický a spíše idealistický. Byla to taková omáčka pro díly následující, ve kterých se podíváme například na vytvoření vlastního, dvou a následně třístavového checkboxu. Tedy jedním z takových prvků, který je díky svému vzhledu a použití značně diskutabilní.
Author:

Discussion

Anxiety disorder | anxiety attack | anxiety | anoxic brain injury | anoxia | anxiety meaning | anxiety test anxiety | attack symptoms| anoxic brain damage | anoxia definition | anoxic encephalopathy |anoxic
New chapters on Pathophysiology of Hypoxic Ischemic Encephalopathy, Congenital Disorders of Glycosylation, Pediatric Neurotransmitter Diseases, Neurophysiology of Epilepsy, Genetics of Epilepsy, Pediatric Neurorehabilitation Medicine, and more.
<a href=http://anoxia.info/powerpoint-anorexia-reflex-anoxic-seizures>reflex anoxic seizures</a>
Features and signs secret internal swelling during pregnancy
To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such picture leads to worsening feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special procedures so that fluid does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet preferably put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/why-do-you-have-swollen-feet-after-pregnancy>swollen feet after pregnancy</a>
How to return youthful skin facial: chemical peel
Peels help to escape from of all old deficiencies of the skin layer. exfoliation effective at any time, recommended for skin of any type. After light exposure disappear minor wrinkles, skin area turns out young, smooth. Rehabilitation – three days. The middle peeling effectively copes wrinkles (expression, age, affects minor pits, removes age spots.
Adaptation – 7 days. Profound peeling performing in the beauty hospitals. This is very effective procedure, however requires long term recovery – up to four weeks.
<a href=http://chemicalpeel.in/salon-deep-chemical-peel-before-and-after>deep chemical peel before and after</a>
A bump under the arm - in some cases surgery necessary
Lump armpit brings discomfort, hurts when clicking. To delay visit in the hospital should not. Formation under the muscle cavity may turn out to be cancer illness. However more often it is result excessive use deodorants, violation conditions personal hygiene, increased sweating. Redness causes narrow clothing, alien razor, the virus.
<a href=http://armpit.info/what-does-a-small-hard-lump-under-armpit-mean>small lump under armpit</a>
Compaction under the arm, redness, lump getting hot? This is the ulcer that should will have to be opened, then take antibiotics. first stage cost ointments, anti-inflammatory drugs. When the process is started, need surgery.
O que e o bitcoin e para que e necessario: distintamente e basico palavras
Bitcoin normalmente relacionam-se a equipe digitais de dinheiro. Ela vive exclusivamente em formato virtual. Apesar de sua real trocados por produtos, servicos ou convencionais financas.
Bitcoin unique. Ela nao funcionando com as atividades dos bancos, nao tem material aparencia, e inicialmente, projecao desregulada e descentralizada.
Se simples palavras, o que e o bitcoin e digital dinheiro, que sao extraidas em digital dispositivos e circulam no proprio sistema de sua propria leis.
<a href=http://bitcoinpor.top/o-que-bitcoin-e-voc-deve-investir-nela-bitcoin/>servidor de mineracao bitcoin</a>
Burning mouth syndrome
Ever since I was a kid I would get this weird tingling vibe like sensation on my forehead, the tingling can be so strong sometimes I can feel it travel through my head and down my spine. It freaks me out because the feeling can sort of be paralyzing, I mean to the point that I can’t stand for anyone to Get close to or even touch my forehead, because it would start to tingle like crazy. Is
<a href=http://magdalenabus.tk/page/burning-sensation-on-tongue-std/>Burning sensation on tongue std</a>
Dental hygienist - registered dental hygienist - dental hygienist prerequisites
Jul 22, 2018 As of Jul 2018, the average pay for a Dental Hygienist in Salt Lake City, UT is $32.06 /hr or $50565 annually.
<a href=http://bobijoel.ml/page/how-much-does-a-dental-hygienist-make/>How much does a dental hygienist make</a>
Prenatal massage | pregnancy massage | prenatal massage near me | massage for pregnant women | pregnancy massage near me | massage during pregnancy | pregnancy spa | prenatal spa
Techniques that may help include meditation, massage, yoga, and acupuncture. Ask your doctor about techniques to help you sleep through the night if your hot flashes are affecting your sleep. Be patient.
<a href=http://massage.nodes.top/art/massage-while-pregnant-first-trimester/>Massage while pregnant first trimester</a>
Reflexology | foot reflexology | reflexology massage | reflexology treatment | reflexology near me | reflexology massage near memassage and reflexology | reflexology spa
Spa Termal Tlalocan: Enjoyable time. - See 54 traveller reviews, 27 candid photos, and great deals for San Juan Cosala, Mexico, at TripAdvisor.
<a href=http://reflexology.nodes.top/art/reflexology-massage-techniques/>Reflexology massage techniques</a>
Your comment:

© 2019 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter