beta.mapy.cz

Seznam na přelomu roku zveřejnil zcela novou verzi svých map na adrese beta.mapy.cz. Pokusím se shrnout, co je nového na celé aplikaci.
První věc, které si většina návštěvníků všimne, je vzhled. Všechny ovládací prvky byly nějakým způsobem obměněny. Na mapě nyní najdeme příjemně zaoblené tvary s šedým gradientem. Zcela nové jsou i ikonky bodů zájmu. Změnil se i způsob zobrazení hledaných výsledků nebo plánovač tras.

Ovládání map

Snad každý ovládá mapovou aplikaci alespoň tím nejzásadnějším způsobem a tím je přiblížení a oddálení pozorovatele. Dříve měla mapa k dispozici scrollbar, který zobrazoval konkrétní tzv. zoom, tedy přiblížení k zemi. Vedle vzhledu v tomto ovládacím prvku došlo i ke změně popisků. Nyní již uživatel nevidí zoom, ale úroveň přiblížení a to země, kraje, města a ulice.

   
kompas + zoom a mapové podklady

Velkého přepracování se dostalo i přepínání mapových podkladů. Ty mají nyní velkou „ikonu” v horním rohu mapy. Po najetí myší se objeví panel s výběrem a zároveň ukázkou jednotlivých podkladů. Tento panel lze dále ovládat, pokročilý uživatel tak má k dispozici navíc ještě starší letecké podklady.

Na ostré verzi map nalezneme několik checkboxů, přepínačů, které ovládají zobrazení několika skupin bodů zájmů - ikonek. Tyto skupiny byly přepracovány, a nyní jsou nabízeny uživateli v pravém panelu. Jednotlivé skupiny jsou viditelné od různých stupních přiblížení, tak jak by se dalo od každé skupiny očekávat. V případě zapnutí skupiny lze body zájmu vidět i v případě oddálení, ovšem s omezenou hustotou a pouze do některých stupňů přiblížení.

Výběr některých zájmových kategorií    Nástroj měření vzdálenosti
zapnuté některé kategorie a měření vzdálenosti

Všechny běžné metody ovládání mapy zůstaly zachovány. Funguje tedy jak rolování myši, tak přiblížení vybráním oblastí za pomocí klávesy Ctrl. Nově je však přiblížení doplněno elegantní animací, která naznačuje jaká operace právě probíhá. To ocení zejména uživatelé s pomalejším připojením. Přepracování se dočkala i pomůcka měření vzdálenosti, s ní lze pohodlně pracovat podobně jak tomu je při kreslení čáry v nějakém vektorovém editoru.

Hledání

Značné práce byla věnována hledání a to nejen v grafické podobě. Vyhledávací formulář je na svém místě, ovšem je obohacen o našeptávač, takže uživatel snáz najde lokalitu, která ho zajímá. Výsledky hledání byly sloučeny a dochází tak k míchání lokalit s ostatními mapovými a firemními výsledky. Ovšem největší novinkou v oblasti hledání na nových mapách je právě geografický vliv na řazení výsledků.

Řada geograficky míněných dotazů byla vylepšena. To znamená, že dotazy „restaurace lysá nad labem” nyní vrátí „nejlepší” restaurace v lysé nad labem. Obdobně tomu tak je v případě bodové geometrie, takže na dotaz „kino anděl praha” najdete nejbližší kina na andělu v Praze. Jako poslední z podobných dotazů zmíním „restaurace nedaleko stodolní ostrava”, jehož výsledkem jsou restaurace seřezané v první řadě dle vzdálenosti od známé Ostravské ulice.

Ovšem existují případy, kdy vzdálenost může hrát roli i v případě, kdy v dotazu hledání není uvedena žádná lokalita. Například „restaurace”. Od určitého přiblížení jsou tyto obecné dotazy řazeny vedle jiných kritérií i podle vzdálenosti od pozorovatele, tedy od místa, ne které uživatel kouká v momentě kdy dotaz zadal. Můžete tak nechat nové mapy najít své bydliště a pak zadat něco co hledáte. Mezi prvními výsledky by měl být i ten nejbližší.

Plánování tras

Protože mnoho uživatelů využívá mapy.cz jako plánovač tras, i ten se dočkal poměrně velkého přepracování. Prví věc, které si jistě řada uživatelů všimne, je vstupní formulář. Start a cíl lze nyní zadávat nejen hledáním lokalit či objektů na mapě, ale také kliknutím na místo v mapě. Obdobně lze pak přidávat i další průjezdní body. Libovolný z průjezdních bodů můžete v mapě myší přetáhnout a aplikace trasu automaticky přepočítá.

Formulář nalezení trasy   Výškový histogram nalezené trasy   Nový itinerář slučuje průjezd městem
detail formuláře plánování trasy, výškový histogram a itinerář

Nejen vstupní formulář se dočkal změn. Itinerář je nyní sestaven tak, aby na první pohled obsahoval seznam měst, přes které vede nalezená trasa. Tyto města lze rozkliknout, poté jsou vidět všechny průjezdní body ve městě. Trasu je samozřejmě dál možné exportovat, nyní i do formátu KML.

Detaily

Po kliknutí na výsledek hledání, nebo po kliknutí na nějakou ikonku na mapě (poi), je zobrazen její detail. Detaily na nových mapách jsou daleko bohatší, a to lze omezeně pozorovat i na původních ostrých mapách. Mnohá města jsou obohacena o zajímavé texty, odkazy a fotografie. Již teď mohu slíbit, že zajímavých dat na různých druzích detailů bude přibývat.

Regionální detail     Detail stanice     Trasa metra a stanice
detail města s fotkami, dopravní vizitka, trasy metra

Velkou novinkou je vykreslení geografických dat. V případě že uživatel klikne na detail některého druhu regionů, například ulice, je tato ulice vykreslena přímo do mapy. Uživatel tak dostane reálnou představu kde všude ulice vede a nemusí se soustředit na její rozeznání v mapových podkladech. Toto vykreslení je stejně jako vykreslení trasy provedeno novou technologií, takže celá čára je hladká a příjemná na pohled. Obrovskou novinkou na nových mapách jsou trasy metra. Ty jsou vykreslovány automaticky při zapnuté kategorii zastávky. Každá trasa má svou barvu. Ke každé trase pak přísluší sada stanic a ke stanicím pak sada východů z metra.

Závěrem

Mapy.cz prošly velkými změnami, některé jsou vidět okamžitě, jiné pak až na beta verzi. S těmito změnami šly ruku k ruce i změny v mapovém api. O tom ale zase příště.
Author:

Discussion

Your comment:

© 2020 Ondřej Tůma McBig. Ondřej Tůma | Based on: Morias | Twitter: mcbig_cz | RSS: articles, twitter